C: Instructiuni - aplicatii rezolvate


1) Sa se scrie un program care executa operatia aritmetica dorita (+,-,/,*) (rezolvare...)

2) Sa se scrie un program care calculeza suma primelor n numere naturale cu "for" (rezolvare...)

3) Sa se scrie un program care calculeaza suma primelor n numere naturale cu "while" (rezolvare...)

4) Sa se scrie un program care calculeaza suma primelor n numere naturale cu "do while" (rezolvare...)

5) Sa se scrie un program care rezolva ecuatia de gradul al II-lea (rezolvare...)

6) sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei S=1-2+3-4+....+, folosind functii proprii (rezolvare...)

7) Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei: P=1*2*3*4*...*n (rezolvare...)

8) Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei: P=1*(1/2)*3*(1/4)*5*(1/6)*...n (rezolvare...)

9) Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei: S=1+1*2+1*2*3+1*2*3*4+1*2*3*4*5+...+1*2*...*n (rezolvare...)

10) Sa se scrie un program care calculeaza x la puterea y (folosind functia pow) (rezolvare...)

11) Se citeste un text format din cuvinte ce pot fi despartite prin spatiu sau virgula. Textul citit se termina cu punct sau enter. Sa se contorizeze vocalele si consoanele din acel text (rezolvare...)

12) Se citeste un text format din cuvinte ce pot fi despartite prin spatiu sau virgula. Textul citit se termina cu punct sau enter. Sa se contorizeze vocalele si consoanele din acel text. Sa se rezolve problema folosind o bucla repetitiva conditionata posterior (rezolvare...)

13) Sa se contorizeze numarul de vocale si cel de consoane din alfabet, folosind instructiunea de salt "goto" (rezolvare...)

14) Sa se afiseze din intregul alfabet doar literele caractere mari pana la 'M'.
Bucla se va incheia in mod voit, prin folosirea instructiunii "break" (rezolvare...)

15) Sa se transforme un numar din baza 10 intr-o baza p, 2<=p<=10 (rezolvare...)

16) Sa se realizeze un program care intr-o bucla "while" calculeaza suma cifrelor unui numar introdus de la tastatura si afiseaza inversul lui (rezolvare...)

17) Fiind furnizate 3 numere intregi sa se verifice daca acestea pot fi masurile unui triunghi, si in caz afirmativ sa se calculeze perimetrul (rezolvare...)

18) Sa se calculeze valoarea functiei f definita pe multimea numerelor reale pentru un x citit: (rezolvare...)
   | x-3, ptr. x<5
  F=| x+1, ptr. 5>x>25
   | x-5x+6,ptr. x>25

19) Sa se afiseze suma cifrelor unui numar natural dat (rezolvare...)

20) Sa se calculeze suma S=1!+2!+3!+…+n! (rezolvare...)

21) Sa se calculeze produsul: P=2*4*6*8*10*…*n (rezolvare...)

22) Sa se calculeze suma S=1^2+2^2+3^2+4^2+...+n^2 (rezolvare...)

23) Sa se calculeze suma S=1-1*2+1*2*3-...±1*2*3*...*n (rezolvare...)

24) Sa se transforme un numar din baza 10 în baza p<10 (rezolvare...)

Rezolvari

#include<stdio.h>
void main()
{	
int a,b;
	printf("Introduceti a: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("Introduceti b: ");
	scanf("%d", &b);
	char x;
	getchar();
	printf("Introduceti operatia dorita (+ - * /): ");
  	scanf("%c", &x);
 	switch(x)
	{
		case '+': printf("a+b= %d", a+b); break;
		case '-': printf("a-b= %d", a-b); break;
		case '/': printf("a/b=%.2f",a/(float)b); break;
		case '*': printf("a*b= %d", a*b); break;
		default: printf("Operatie necunoscuta");
	}
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


 
#include<stdio.h>
void main()
{
 	int n,s=0;
 	printf("Introduceti n:");
 	scanf("%d",&n);
 	for(int i=1;i<=n;i++)
 	s+=i;  //s=s+i;
	printf("Suma primelor %d numere naturale este: %d\n",n,s);
 
 	getchar();
 	int k;
 	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>

void main()
{
 int n, s=0, i=1;
 printf("Introduceti n:");
 scanf("%d",&n);
 
 while(i<=n)
 {
	s+=i;  //s=s+i;
	i++;
 }
 
 printf("Suma primelor %d numere naturale este: %d\n",n,s);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>

void main()
{
 int n, s=0, i=1;
 printf("Introduceti n:");
 scanf("%d",&n);
 
do
 {
	s+=i;  //s=s+i;
	i++;
 }
 while(i<=n)
 
 printf("Suma primelor %d numere naturale este: %d\n",n,s);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}

#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main (void)
{
	int a,b,c;
	float x1,x2,d;
	printf("Introduceti coeficientii ecuatiei.\n");
	printf("\ta="); scanf("%d",&a);
	printf("\tb="); scanf("%d",&b);
	printf("\tc="); scanf("%d",&c);
	if(!a) //a==0
		if(!b)
			if(!c)
				printf("Ecuatia are o infinitate de solutii.");
			else
				printf("Ecuatia nu are nici o solutie.");
		else
			{
			x1=-c/(float)b;
			printf("Solutia ec. este: %.2f.",x1);
			}
	else
		x1=-c/(float)b;
		printf("Solutia ec. este: %.2f.",x1);
 
		{
			d=b*b-4*a*c;
			if(d<0)
				printf("Ec nu are solutii reale.");
			else
				{
				x1=(-b-sqrt(d))/2*a;
				printf("Solutiile sunt:\n\tx1 este: %.2f\n",x1);
				x2=(-b+sqrt(d))/2*a;
				printf("\tx2 este: %.2f\n",x2);
				}
		}
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include <stdio.h>

int suma1(int n)			//cu instructiunea FOR
{
	int s=0, i=1, semn=1;
	for(; i<=n; i++)
	{
		s+=semn*i;		//s=s+semn*i
		semn=-semn;
	}
	return s;
}
 
int suma2(int n)			//cu instructiunea WHILE
{
	int s=0, i=1, semn=1;
	while (i<=n)
		{
			s+=semn*i;		//s=s+semn*i
			semn=-semn;
			i++;
		}
	return s;
}
 
int suma3(int n)			//cu instructiunea DO WHILE
{
	int s=0, i=1, semn=1;
	do 
		{
			s+=semn*i;		//s=s+semn*i
			semn=-semn;
			i++;
		}
	while (i<=n);
	return s;
}
 
void main()
{
	int n;
	printf("Introduceti n:");
	scanf("%d", &n);
 
	printf("\n\tSuma calculata cu FOR are valoarea: %d" , suma1(n));
	printf("\n\tSuma calculata cu WHILE are valoarea: %d" , suma2(n));
	printf("\n\tSuma calculata cu DO WHILE are valoarea: %d" , suma3(n));
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}

#include<stdio.h>
int produs1(int n)			//cu instructiunea FOR
{
	int P=1;
	for(int i=1; i<=n; i++)
		P=P*i;
	return P;
}
int produs2(int n)			//cu instructiunea WHILE

{
	int P=1; int i=1;
	while(i<=n)
	{
		P=P*i;
		i++;
	}
	return P;
}
int produs3(int n)			//cu instructiunea DO WHILE
{
	int P=1; int i=1;
	do{
		P=P*i;
		i++;
	  }
	while(i<=n);
	return P;
}
void main()
{
	int n; 
	printf("Introduceti n: ");
	scanf("%d", &n);
	printf("\n\tProdusul calculat cu FOR are valoarea: %d.\n" , produs1(n));
	printf("\n\tProdusul calculat cu WHILE are valoarea: %d.\n" , produs2(n));
	printf("\n\tProdusul calculat cu DO WHILE are valoarea: %d.\n" , produs3(n));
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
#include<math.h>
float produs1(int n)		//cu instructiunea FOR
{
	float p=1;
	float z=1;
	
	for(int i=1; i<=n; i++)
	{
		if (!(i%2))	//se mai putea scrie if(i%2==0) <=> testeaza dc nu e impar
		{
			z=1/(float)i;
			p=p*z;
		}
	
		else p=p*i;	//pt impar
	}
	return p;
}
float produs2(int n)		//cu instructiunea WHILE
{
	float p=1;
	float z=1;
	int i=1;
	while(i<=n)
	{
		if (!(i%2))	//se mai putea scrie if(i%2==0) <=> testeaza dc nu e impar
		{
			z=1/(float)i;
			p=p*z;
		}
		else p=p*i;	//pt impar
		i++;
	}
	return p;
}
float produs3(int n)		//cu instructiunea WHILE
{
	float p=1;
	float z=1;
	int i=1;
	do
	{
		if (!(i%2))	//se mai putea scrie if(i%2==0) <=> testeaza dc e par
		{
			z=1/(float)i;
			p=p*z;
		}
	
		else p=p*i;	//pt impar
		i++;
	}
	while(i<=n);
	return p;
}
void main()
{
	int n;
	printf("Introduceti n: ");
	scanf("%d", &n);
 
	printf("\nProdusul cu FOR este: %.5f\n", produs1(n));
	printf("\nProdusul cu WHILE este: %.5f\n", produs2(n));
	printf("\nProdusul cu DO WHILE este: %.5f\n", produs3(n));
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n;
	int s=0;
	int p=1;
 
	printf("Introduceti n:");
	scanf("%d", &n);
 
	for(int i=1; i<=n; i++)
	{
		p=p*i;
		s=s+p;
	}
	printf("Rezutatul este: %d", s);
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
} 


#include <math.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
	double x, y, z; 
 
	printf("\nIntroduceti coeficientul: ");
	scanf("%lf", &x);
	printf("\nAti introdus x= %.2lf", x);
 
	printf("\n\nIntroduceti puterea: ");
	scanf("%lf", &y);
	printf("\nAti introdus y= %.2lf", y);
 
	z=pow(x,y);
 
	printf("\n\n\%.2lf^%.2lf= %.2lf", x,y,z); 
 
	getchar();
	int k;
	scanf("%d", k);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
int v=0;
	int c=0;
 
	printf("Introduceti textul dorit: ");
 
	char k;
k=getchar(); //citeste un carater, care va fi primul din text, care va fi trimis variabilei k

	while(k!='.' && k!='\n')
	{
		if (k!=',' && k!=' ')
			switch (k)
		{
			case 'a':
			case 'A':
			case 'e':
			case 'E':
			case 'i':
			case 'I':
			case 'o':
			case 'O':
			case 'u':
			case 'U': v++;
			break;
			default: c++;
		}
		k=getchar(); //urmatorul caracter din text va fi trimis in variabila k
	}
	printf("Numarul de vocale este: %u\n",v);
	printf("Numarul de consoane este: %u\n",c);
 
 
	getchar();
	int z;
	scanf("%d", z);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int v=0;
	int c=0;
	printf("Introduceti textul dorit: ");
	char k;
 
	do
	{
		k=getchar();
		if (k!=',' && k!=' ' && k!='\n' && k!='.')
		switch (k)
		{
			case 'a':
			case 'A':
			case 'e':
			case 'E':
			case 'i':
			case 'I':
			case 'o':
			case 'O':
			case 'u':
			case 'U': v++;
			break;
			default: c++;
		}
	}
 
	while(k!='.' && k!='\n');
 
	printf("Numarul de vocale este %u\n",v);
	printf("Numarul de consoane este %u\n",c);
 
	getchar();
	int z;
	scanf("%d", z);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int v=0;
	int c=0;
	char litera='A';
	eticheta:
		switch (litera)
		{
			
			case 'A':
			case 'E':
			case 'I':
			case 'O':
			case 'U': v++;
			break;
			default: c++;
		}
	litera++;
	if(litera<='Z') goto eticheta;
	printf("Numarul de vocale este %d\n",v);
	printf("Numarul de consoane este %d\n",c);
 
	getchar();
	int var;
	scanf("%d", var);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
for(char litera='A'; litera<='Z'; litera++)
{
		if(litera=='M') break;
		printf("%c", litera);
}
getchar();
	int var;
	scanf("%d", var);
}/* Vom împarti succesiv pe x (numarul dat) la p, retinând cifrele din baza p într-un
numar xpi, care va fi apoi rasturnat, pentru a obtine numarul xp, vazut ca
reprezentarea în baza p a lui x. Pentru a nu avea probleme în cazul în care prima
cifra a lui xpi ar fi 0, folosim o incrementare cu 1 a cifrelor la transformarea
x->xpi, respectiv o decrementare la transformarea xpi->xp. */
#include<stdio.h>
void main () { int x,xpi,xp,p; printf ("Dati x in baza 10:"); scanf ("%d",&x); printf("Dati noua baza p:"); scanf("%d",&p); //un alt mod de a scrie o instructiune for for (xpi=0; x; xpi=10*xpi+x%p+1,x=x/p); for (xp=0; xpi; xp=10*xp+(xpi-1)%10,xpi=xpi/10); printf("Numarul in baza %d este:%d",p,xp); getchar(); int var; scanf("%d", var); } /* De remarcat, in acest exemplu, folosirea operatorului "," in cadrul instructiunii for. De pilda, primul for se interpreteaza astfel: - se initializeaza xpi cu 0; - cat timp x este diferit de 0 executa: - xpi devine 10*xpi+x%p+1 - x se imparte la p (si se face conversia la int).*/

#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main()
{
	int nr;
	int s=0;		//suma cifrelor
	int inv=0;		//inversul numarului
	printf("Introduceti numarul: ");
	scanf("%d",&nr);
	while (nr)		//sau while(n!=0)
	{
		s=s+nr%10;
		inv=inv*10+nr%10;
		nr/=10;
	}
/* instructiunea repetitiva de mai sus se mai putea scrie si asa: 
	while(ninv*=10,ninv+=n%10,s+=n%10,n/=10); */
	printf("Suma este: %d",s);
	printf("\nInversul este: %d",inv);
 
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
int triunghi(int a,int b,int c)
{ 
	if((a>0)&&(b>0)&&(c>0)&&(a<b+c)&&(b<a+c)&&(c<a+b))
		return 1;
	else 
		return 0;
}
void main()
{
	int a,b,c,s=0;
	printf("a= ");scanf("%d",&a);
	printf("b= ");scanf("%d",&b);
	printf("c= ");scanf("%d",&c);
	if(triunghi(a,b,c)==1)
	{
		s=a+b+c;
		printf("Perimetrul triunghiului ABC este: %d",s);
	}
	else
 printf("Nu este triunghi");
 
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


   | x-3, ptr. x<5
  F=| x+1, ptr. 5>x>25
   | x-5x+6,ptr. x>25
#include<stdio.h>
void main()
{
	int x;
	printf("Introduceti numarul: ");
	scanf("%d",&x);
 
	if(x>=5&&x<=25)
	printf("F(x)= %d",x+1);
	else
	{
		if(x<5)
			printf("F(x)= %d",x-3);
		else
			printf("F(x)= %d",x-5*x+6);
	}
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n,s=0;
	printf("n= ");scanf("%d",&n);
	while(n!=0)
	{
		s=s+n%10;
		n=n/10;
	}
	printf("Suma cifrelor este: %d",s);
 
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
int factorial(int n)
{
	int p=1;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	p*=i;
	return p;
}
void main()
{
	int m,i,s=0;
	printf("\n\tIntroduceti nr: ");scanf("%d",&m);
	for(i=1;i<=m;i++)
	s=s+factorial(i);
	printf("\tSuma este: %d",s);
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n,i,p=1;
	printf("Introduceti nr: ");
	scanf("%d",&n);
	n=n*2;
 
	for(i=2;i<=n;i++)
	{
		if (!(i%2))	//se mai putea scrie if(i%2==0) <=> testeaza dc e par
			p*=i;		
	}
 	printf("Produsul este: %d",p);
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n,s=0,i;
	printf("n= ");
	scanf("%d",&n);
 
	for(i=1;i<=n;i++)
	s=s+i*i;
 
	printf("Suma este egala cu: %d",s);
	
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
int factorial(int n)
{
	int p=1;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	p*=i;
	return p;}
 
void main()
 
{
	int n,i,s=0,semn=1;
	printf("n= ");scanf("%d",&n);
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		s=s+semn*factorial(i);
		semn=-1;
	}
	printf("Suma este egala cu: %d",s);
	
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}


#include<stdio.h>
void main()
{
	int n,m,p,y=0,c;
	printf("Nr in baza 10 este: ");scanf("%d",&n);
	printf("Baza in care se converteste: ");scanf("%d",&p);
 
	while(n!=0)
	{
		c=n%p;
		y=y*10+c;
		n=n/p;
	}
 
	printf("Nr. in baza %d este: %d",p,y);
	
	getchar();
	int var;
	scanf("&d", var);
}
Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.